Wikimatkoista

Korea

Sisällys

Korea on niemimaa Itä-Aasiassa. 1950-luvulla siellä käytiin Korean sota, joka muodollisesti jatkuu vieläkin, sillä niemimaa on jaettu kahden valtion välillä:

Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen sanan eri merkitykset.