Siirry sisältöön

Malline:Kirjaviite

Wikimatkoista


Mallineen koodi:

{{Kirjaviite | Tekijä = | Nimeke = | Vuosi = | Kappale = | Sivu = | Selite = |
Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Tunniste = | www = | www-teksti = | Tiedostomuoto = | Viitattu = |
Kieli = }}

Parametrit

[muokkaa]
Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on neljä tai enemmän, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä "et al." Nurmi, Suvielise; Silberschatz, Abraham & Galvin, Peter Baer & Gagne, Greg
Nimeke pakollinen Teoksen nimi
Kappale valinnainen
Julkaisupaikka valinnainen Teoksen julkaisupaikka Helsinki; New York, NY
Julkaisija pakollinen Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija. Werner Söderström Osakeyhtiö
Vuosi pakollinen Teoksen julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin, esimerkiksi kuukauden tai päivän tarkkuudella. Vuotta ei linkitetä. 2007; heinäkuu 2007; 15.7.2007
Selite valinnainen Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi tieto suomentajasta tai painoksesta
Sivu valinnainen Sivu tai sivut, joihin viitataan
Tunniste valinnainen Teoksen ISBN-numero tai muu tunniste
Kieli valinnainen Teoksen julkaisukieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineena {{en}}
www valinnainen Teoksen verkkoversion URL
www-teksti valinnainen Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Teoksen verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa Malline:Sv.

Esimerkkejä

[muokkaa]

Vain pakolliset parametrit

[muokkaa]

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista. WSOY, 2004.

Myös valinnaisia parametreja mukana

[muokkaa]

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Sivu = 25 |
Selite = Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen | Julkaisupaikka = Helsinki |
Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004 | Tunniste = ISBN 951-0-29140-4}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista, s. 25. Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Remes, Ilkka | Nimeke = 6/12 | Vuosi = 2006 |
Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Werner Söderström Osakeyhtiö |
Tunniste = ISBN 951-0-32050-1 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Remes, Ilkka: 6/12. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2006. ISBN 951-0-32050-1.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Lähteenmäki, Esko et al. |
Nimeke = Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004 |
Vuosi = 2005 | Kappale = | Sivu = | Selite = | Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Onnettomuustutkintakeskus |
Tunniste = ISBN 951-836-164-9. {{ISSN|1239-5315}}. Tutkintaselostus A 1/2004 Y  |
www = http://www.onnettomuustutkinta.fi/33635.htm | www-teksti = Tutkintaselostuksen verkkoversio |
Viitattu = 18.7.2007 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Lähteenmäki, Esko et al.: Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004. Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus, 2005. ISBN 951-836-164-9. Malline:ISSN. Tutkintaselostus A 1/2004 Y. Tutkintaselostuksen verkkoversio (viitattu 18.7.2007).

Templatedata

[muokkaa]

Tätä mallinetta voi käyttää kirjaviitteiden merkitsemiseen. Yleisimmin mallinetta käytetään alaviitteenä ref-tagien sisällä.

Mallineen parametrit[Muokkaa mallinetietoja]

ParametriKuvausTyyppiTila
TekijäTekijä tekijä

Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on neljä tai enemmän, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä 'et al.'

Merkkijonoehdotettu
NimekeNimeke nimeke

Teoksen nimi

Merkkijonopakollinen
VuosiVuosi vuosi

Teoksen julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin, esimerkiksi kuukauden tai päivän tarkkuudella. Vuotta ei linkitetä.

Merkkijonoehdotettu
KappaleKappale kappale

ei kuvausta

Merkkijonovalinnainen
SivuSivu sivu

Sivu (yksi sivu), johon viitataan. Parametri on vaihtoehtoinen parametrin Sivut kanssa.

Merkkijonoehdotettu
SeliteSelite selite

Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi alkuteoksen nimi, tieto painoksesta tai tieto sarjasta, jossa julkaisu on ilmestynyt

Merkkijonovalinnainen
JulkaisupaikkaJulkaisupaikka julkaisupaikka

Teoksen julkaisupaikka

Merkkijonovalinnainen
JulkaisijaJulkaisija julkaisija

Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija.

Merkkijonopakollinen
TunnisteTunniste tunniste

Teoksen tunniste (ISBN:lle on oma parametrinsa)

Merkkijonovalinnainen
KieliKieli kieli

Teoksen julkaisukieli kielisymbolimallineena.

Merkkijonovalinnainen
wwwwww Www

Teoksen verkkoversion URL

Merkkijonovalinnainen
www-tekstiwww-teksti Www-teksti

Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena 'Teoksen verkkoversio'). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.

Merkkijonovalinnainen
TiedostomuotoTiedostomuoto tiedostomuoto

Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.

Merkkijonovalinnainen
ViitattuViitattu viitattu

Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.

Merkkijonovalinnainen
KääntäjäKääntäjä kääntäjä

ei kuvausta

Merkkijonovalinnainen
IETF-kielikoodiietf-kielikoodi Ietf-kielikoodi

sivun kieli ietf-kielikoodilla, mikäli kieli-parametri on määritetty käytetään sitä. Visualinen muokkain lisää tämän automaattisesti luodessaan viitteen.

Merkkijonovalinnainen
oclcoclc Oclc

oclc-tunniste

Numerovalinnainen
isbnisbn Isbn ISBN

ei kuvausta

Tuntematonvalinnainen